Lệnh script cho phép bạn quay lại Video trên Terminal và phát lại các lệnh của mình. Bài viết này sẽ rất hữu ích khi bạn muốn tạo tài liệu tham khảo về các bước bạn đã thực hiện hoặc bạn đang tạo hướng dẫn để người khác làm theo.

Cách quay Terminal trên Linux bằng script

Script sẽ xuất ra một bản định dạng của tất cả các lệnh bạn đã chạy. Nó hoạt động bằng cách vào sub-shell ghi lại mọi thứ bạn thực hiện. Session sẽ được lưu dưới dạng văn bản thuần túy khi bạn thoát shell. Điều này làm cho Script đáng tin cậy hơn các luồng đầu vào được chuyển hướng.

Cách sử dụng cơ bản

Tải Lệnh script

Lệnh script có thể được chạy mà không có bất kỳ tham số nào:

script

Một phiên quay mới sẽ bắt đầu. Phiên quay terminal của bạn sẽ được lưu vào ./typescript. Bạn có thể chỉ định một tệp khác bằng cách cho script một tham số khác:

script example_session

Sử dụng shell để thực hiện chuỗi lệnh bạn muốn ghi (quay) lại. Khi hoàn tất, hãy nhấn Ctrl + D hoặc nhập exit để thoát ra khỏi sub-shell. Bạn sẽ quay lại phiên shell chính của mình.

Bây giờ bạn có thể kiểm tra nhật ký phiên đã được tạo:

cat example_session

Bạn sẽ thấy lệnh của mình xen kẽ với các chú thích trong dấu ngoặc vuông. Các chú thích này được script sử dụng để ghi lại các chi tiết về chính terminal và các sự kiện xảy ra bên trong nó.

READ  DETALYE sa Totoong Pagkatao ng mga Magulang ni Grace Poe! Alamin Natin!

Vì các tệp nhật ký là văn bản thuần túy (plain text) nên bạn có thể tự do sửa đổi chúng trong trình chỉnh sửa văn bản.

Điều này sẽ rất hữu ích nếu phiên của bạn vô tình xuất hiện thông tin nhạy cảm hoặc bạn muốn xóa bớt các ký tự không liên quan khỏi nhật ký. Script ghi lại mọi thứ xảy ra trong terminal của bạn, bao gồm các phím backspace, các dòng mới và các ký tự điều khiển, một trong số đó có thể không cần thiết.

Thêm vào một tệp hiện có

Bạn có thể thêm các tham số khác để “tạm dừng” và “tiếp tục” quay lệnh bằng cách thoát khỏi sub-shell và bắt đầu một phiên mới.

Thêm tham số -a để nối các lệnh vào tệp được chỉ định. Script sẽ ghi đè nội dung của tệp khi không có tham số này.

script -a example_session

Thêm dữ liệu thời gian

Chạy script với tham số -t để chỉ định một đường dẫn lưu thời gian. Các tệp thời gian có định dạng hai cột dữ liệu. Mỗi mục chứa thời gian đã trôi qua kể từ bản ghi cuối cùng trong cột đầu tiên. Cột thứ hai ghi lại số ký tự đã được nhập, cho phép phát lại tốc độ nhập chính xác.

script -q -t example_session_timings example_session

Phát lại phiên Terminal

Lệnh scriptreplay đọc dữ liệu của script xuất ra terminal của bạn. Dữ liệu thời gian sẽ được sử dụng để khớp mỗi ký tự đã nhập. Như kiểu bạn sẽ được thấy terminal tự nhập lệnh, mà mấy lệnh này được script ghi lại.

scriptreplay -t example_session_timings example_session

Một số bản ghi có thể có độ trễ không như bạn muốn hoặc chạy với tốc độ rất chậm. Sử dụng tham số -d để tăng tốc đầu ra.

# Chạy nhanh hơn 4 lần
scriptreplay -d 4 -t timings typescript

Bạn cũng có thể sử dụng tham số -m để giới hạn độ trễ tối đa. Lệnh tiếp theo sẽ được nhập tối đa sau 2 giây.

# Độ trễ tối đa 2 giây
scriptreplay -m 2 -t timings typescript

Sử dụng với các lệnh tương tác

Bạn không nên sử dụng script với các lệnh tương tác nhiều. Script tập trung vào việc nắm bắt đầu ra dựa trên văn bản, chứ không phải các lệnh điều khiển terminal của bạn. Script không thích hợp để sử dụng với các shell không tương tác.

READ  ALL IN ONE | Thiên Thần Sa Ngã | Review Phim Anime Hay | Tóm Tắt Anime

Các sự lựa chọn khác

Tham số -c để script cho phép bạn chỉ định một lệnh. Khi chế độ này được sử dụng, script chạy lệnh và ghi lại đầu ra của nó, thay vì tạo một shell mới. Điều này có thể hiệu quả hơn trong việc thu thập dữ liệu đầu ra.

Tham số -f hướng dẫn script ghi thẳng vào nhật ký phiên sau mỗi sự kiện. Điều này cải thiện độ an toàn bằng cách đảm bảo đầu ra được ghi nhận ngay lập tức.

Trang hướng dẫn của script cũng cho biết tham số này còn được sử dụng để giám sát terminal của người dùng trong thời gian thực.

Script thường không chấp nhận một liên kết tượng trưng như một đường dẫn. Tham số –force cho phép khắc phục tình trạng trên.

Tổng kết

script cho phép bạn ghi lại các lệnh Terminal của mình thành các tệp văn bản thuần túy với thời gian từng lệnh chính xác. Bạn có thể kiểm tra, chia sẻ và phát lại chúng trong terminal của mình bằng cách sử dụng scriptreplay.

Để có kết quả tốt nhất, hãy chạy lệnh scriptreplay trong cùng phiên Terminal mà bạn đã sử dụng với script.

Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng 5 mẹo này để trang trí giao diện Terminal.

 Người nổi tiếng

Rate this post