Sài Gòn là nơi có dân cư đa dạng về sắc tộc. Có nhiều dân tộc sinh sống ở đây, bao gồm người Hoa, người Khmer(6.260 người) và người Chăm (1.810 người).

Ngoài ra còn có các dân tộc thiểu số di cư lên phía Bắc như Tày (579 người), Mường (108), Nùng (5.812), Thái (196), Mèo (1), Hán (198), Cao Lan (3), Sán Dìu (5), Thổ (142), Mán (1) … và các dân tộc ở Tây Nguyên Trường Sa như Gia Lai (10 người), Ê đê (18), Bana (7), Xơ Dang (1), Stieng (2), Van Kieu (4), churu(2).

Cộng đồng người Hoa ở sài gòn:

Khoảng 400.000 người Hoa sống ở Sài Gòn, chiếm gần 15% dân số thành phố. TP. Hồ Chí Minh là nơi tập trung nhiều người Hoa nhất nước ta.

Người Hoa tập trung đông nhất là ở Quận 5 (chiếm khoảng 45% dân số của quận), Quận 11 (chiếm khoảng 45% dân số của quận) và các quận như Quận Tân Bình, Quận 10.

 Người nổi tiếng

Rate this post
READ  15 Cách tăng tốc Win 10 hiệu quả đạt hiệu suất tối đa máy tính