Trên Windows 11, có nhiều tài khoản cho phép bạn tạo không gian riêng cho mọi người sử dụng máy tính mà không ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn. Tuy nhiên, khi tài khoản không còn cần thiết nữa, bạn có thể xóa tài khoản đó theo nhiều cách, bao gồm thông qua ứng dụng Settings, Control Panel, User Account, Computer Management, Control Panel và PowerShell.

Cách xóa tài khoản trên Windows 11

Nếu bạn phải tạm thời hạn chế quyền truy cập của một người dùng, bạn không cần phải xóa tài khoản. Thay vào đó, bạn nên vô hiệu hóa người dùng trên Windows 11.

Trong hướng dẫn Windows 11 này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn các cách khác nhau để xóa tài khoản trên máy tính của bạn.

Cách xóa tài khoản trên Windows 11 bằng Settings

Để xóa tài khoản và dữ liệu bằng ứng dụng Setting trên Windows 11, hãy làm theo các bước sau:

1. Mở Settings.

2. Nhấp vào Accounts.

3. Nhấp vào Family & other users ở phía bên phải.

Cách xóa tài khoản trên Windows 11 15

4. Chọn tài khoản và nhấp vào nút Remove.

Cách xóa tài khoản trên Windows 11 16

5. Nhấp vào nút Delete account and data.

Sau khi bạn hoàn thành các bước trên, tài khoản và tệp dữ liệu của người dùng sẽ bị xóa khỏi hệ thống.

READ  Tóm Tắt : Baymax! Anime Hay

Cách xóa tài khoản bằng Control Panel

Để xóa tài khoản và tệp bằng Control Panel, hãy làm theo các bước sau:

1. Mở Control Panel.

2. Nhấp vào User Accounts.

Cách xóa tài khoản trên Windows 11 17

3. Nhấp vào tùy chọn Remove user accounts.

Cách xóa tài khoản trên Windows 11 18

4. Chọn tài khoản để xóa.

5. Nhấp vào tùy chọn Delete the account.

Cách xóa tài khoản trên Windows 11 19

6. Nhấp vào nút Delete Files để xóa tài khoản và tệp.

Cách xóa tài khoản trên Windows 11 20

7. Nhấp vào nút Keep files để xóa tài khoản, giữ các tệp trong thư mục profile.

8. Nhấp vào nút Delete Account.

Sau khi bạn hoàn thành các bước, tài khoản sẽ bị xóa khỏi Windows 11.

Cách xóa tài khoản bằng Computer Management

Để xóa tài khoản bằng Computer Management, hãy làm theo các bước sau:

1. Mở Start.

2. Tìm kiếm Computer Management và nhấp vào kết quả trên cùng để mở Computer Management.

3. Truy cập vào đường dẫn sau:

Computer Management > System Tools > Local Users and Groups > Users

4. Nhấp chuột phải vào người dùng và chọn Delete.

Cách xóa tài khoản trên Windows 11 21

5. Nhấp vào nút Yes.

Sau khi bạn hoàn tất các bước, tài khoản sẽ bị xóa, nhưng các tệp sẽ vẫn nằm trong thư mục “Users”, bên dưới thư mục tên tài khoản.

Cách xóa tài khoản bằng User Account

Để xóa tài khoản khỏi giao diện User Account cũ, hãy làm theo các bước sau:

1. Mở Start.

2. Tìm kiếm netplwiz và nhấp vào kết quả trên cùng để mở giao diện User Account cũ.

3. Chọn tài khoản để xóa trên Windows 11.

READ  ESSE TOP 10 TA INCRÍVEL - MELHORES JOGOS DO APKPURE

4. Nhấp vào nút Remove.

Cách xóa tài khoản trên Windows 11 22

5. Nhấp vào nút Yes.

6. Nhấn Apply.

7. Rồi chọn OK.

Sau khi bạn hoàn thành các bước, tài khoản Windows 11 sẽ bị xóa mà không xóa các tệp của người dùng.

Cách xóa tài khoản bằng Command Prompt

Để xóa tài khoản bằng Command Prompt trên Windows 11, hãy làm theo các bước sau:

1. Mở Start.

2. Tìm kiếm Command Prompt, nhấp chuột phải vào kết quả trên cùng và chọn tùy chọn Run as administrator.

3. Nhập lệnh sau để ghi chú các tài khoản người dùng khả dụng và nhấn Enter:

net user

4. Nhập lệnh sau để xóa tài khoản người dùng trên Windows 11 và nhấn Enter:

net user USER-NAME /delete

Trong lệnh, hãy thay thế “USER-NAME” bằng tên của tài khoản cần xóa. Ví dụ này sẽ xóa tài khoản “JohnSmith”:

net user JohnSmith /delete

Cách xóa tài khoản trên Windows 11 23

Sau khi bạn hoàn thành các bước, lệnh này sẽ xóa tài khoản và các tệp tài khoản sẽ vẫn còn trên máy tính.

Cách xóa tài khoản bằng PowerShell

Để xóa tài khoản bằng lệnh PowerShell trên Windows 11, hãy làm theo các bước sau:

1. Open Start.

2. Tìm kiếm PowerShell, nhấp chuột phải vào kết quả trên cùng và chọn Run as administrator.

3. Nhập lệnh sau để ghi chú các tài khoản người dùng khả dụng và nhấn Enter:

Get-LocalUser

4. Nhập lệnh sau để xóa tài khoản người dùng trên Windows 11 và nhấn Enter:

READ  Rơi Xuống Con Sông Nhiễm Phóng Xạ, Vô Tình Sở Hữu Siêu Năng Lực |Quạc Review Phim|

Remove-LocalUser -Name "USER-ACCOUNT"

Trong lệnh trên, bạn cần thay thế “USER-ACCOUNT” bằng tên của tài khoản cần xóa. Ví dụ này xóa tài khoản “JohnSmith”:

Remove-LocalUser -Name "JohnSmith"

Cách xóa tài khoản trên Windows 11 24

Sau khi bạn hoàn tất các bước, PowerShell sẽ xóa tài khoản mà không xóa các tệp trên Windows 11.Người nổi tiếng

Rate this post