Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ “có lỗi”, trong bộ từ điển Tiếng ttmn.mobiệt – Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ có lỗi, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ có lỗi trong bộ từ điển Tiếng ttmn.mobiệt – Tiếng Anh

1. Lỗi chuyển hướng: URL có lỗi chuyển hướng.

Bạn đang xem: Lỗi tiếng anh là gì

Redirect error: The URL was a redirect error.

2. Thần… có lỗi với bách tính thiên hạ

I am endebted to the people

3. Debbie thấy có lỗi vì chị bắt nó phụ…

Debbie feels like it’s her fault because I left her…

4. Đó là điều duy nhất tôi cảm thấy có lỗi.

The only thing I feel sorry for.

5. Tôi thật cảm thấy có lỗi với con rể Lee.

I feel so sorry to my Son-in-law Lee, seriously.

6. Hệ thống bền vững cũng có lỗi dung sai và phòng hư.

Robust systems are also fault tolerant and fail-safe.

7. Chị biết không, em cảm thấy hơi có lỗi về điều gì đó.

You know, I feel a little guilty about something.

8. Tôi không thấy có lỗi khi bảo vệ các giá trị đạo đức.

I don’t apologize for defending moral values.

9. Sao tôi phải cảm thấy có lỗi với tình trạng hiện nay của tôi?

Why should I be made to feel I have to apologize for my existence?

10. Nếu không làm tốt sẽ có lỗi với người cho và người trung gian.

If you can do that well, you’ll be left with givers and matchers.

11. Nếu nó làm mẹ cảm thấy hạnh phúc hơn, thì con thấy hoàn toàn có lỗi.

READ  Hiệp Hội Doanh Nghiệp An Giang mới nhất 2022

If it will make you feel any happier, I feel quite guilty.

12. Mặc dù đã được ân cần cảnh báo, người có lỗi vẫn không muốn để ý đến.

Even though kind warnings were given, the offending partner did not want to pay attention.

13. Bác sĩ Wu đã cấy 1 gien gây men có lỗi trong quá trình chuyển hóa đạm.

Wu inserted a gene that creates a faulty enzyme in protein metabolism.

14. Bạn có thể cũng cảm thấy có lỗi vì biết đâu chính mình đã gây ra hiểu lầm.

You may also feel guilty, wondering if you somehow gave her the wrong impression.

Xem thêm: Hỏi Đáp: Câu Cầu Khiến Là Gì ? Chức Năng Và Ví Dụ Câu Cầu Khiến

15. Phản ứng ban đầu: Khủng hoảng; không tin, phủ nhận; chết điếng người; cảm thấy có lỗi; tức giận.

Early reactions: Initial shock; disbelief, denial; emotional numbness; guilt feelings; anger.

16. Nếu ứng dụng không có lỗi ttmn.mobi phạm khác, thì hệ thống sẽ tự động bật lại ttmn.mobiệc phân phát quảng cáo.

If the app doesn’t have other ttmn.mobiolations, ad serttmn.mobing will be automatically re-enabled.

17. Con cái tự chúng không có lỗi gì, tuy vậy chúng phải chịu đau khổ bởi hậu quả những gì chúng thừa kế.

The children are not personally at fault, yet they may suffer as a result of what they have inherited.

18. Và người điều khiển phương tiện mục tiêu sẽ phải chịu những hậu quả từ hàm số này mặc dù họ không có lỗi.

And the owners of the target vehicles will suffer the negative consequences of this algorithm through no fault of their own.

READ  Cách tự thiết kế và làm cây Tài Lộc bằng Đá như thế nào? - Đá Thạch Anh Kim Tự Tháp mới nhất 2022

19. Nếu thế thì tính khiêm nhường sẽ giúp người ấy đến gặp người bị xem là có lỗi với mục đích hòa thuận trở lại.

Then, humility will help him to approach the alleged offender with a ttmn.mobiew to restoring peace.

20. Bạn cũng có thể cảm thấy mình có lỗi , phải chịu trách nhiệm về cuộc ly hôn của bố mẹ , nhưng bạn không phải là nguyên do .

You may feel you ‘re to blame for your parents ‘ divorce , but you are not the cause .

21. Lưu ý rằng chúng tôi sẽ gửi trả lại tài khoản Google Ads có lỗi cho tổ chức để sửa lỗi trước khi có thể gửi lại.

Be aware that Google Ads accounts that are submitted with errors will be returned back to the organization and will require corrections before they can be resubmitted.

22. Chứng cuồng dâm, mục đích của người đàn ông là khiến cho người phụ nữ cảm thấy có lỗi nếu họ phá bỏ những phép tắc thông thường

Nymphomania, a man’ s invention to make women feel guilty if they break the rules

23. Nhưng tôi có lỗi tính coi nhẹ, và đôi khi tôi giao du với những người thích vui chơi, vân vân, không phù hợp với tư cách của một người được Thượng Đế bkêu gọi.

But I was guilty of dlettmn.mobity, and sometimes associated with jottmn.mobial company, etc., not consistent with that character which ought to be maintained by one who was ecalled of God as I had been.

24. Nếu bạn đến với người ấy nhằm mục đích phục hồi hòa khí, và nếu duy trì thái độ ấy, rất có thể sự hiểu lầm sẽ được giải tỏa; xin lỗi nếu có lỗi, và người kia tha thứ.

READ  Tóm Tắt Anime Hay: Nhà Có Năm Nàng Dâu ss2 | Phần 2 | Review Anime

If you approach him with the goal of restoring peace and maintain that attitude, likely any misunderstanding can be cleared up, appropriate apologies made, and forgiveness extended.

25. Chị nói: “Tôi trải qua nhiều cảm xúc như chết điếng người, không tin, cảm thấy có lỗi, tức giận với chồng và bác sĩ vì đã không nhận ra bệnh tình của con mình nghiêm trọng đến mức nào”.

“I went through a series of reactions —numbness, disbelief, guilt, and anger toward my husband and the doctor for not realizing how serious his condition was.”

26. Bồi bàn: Chúng tôi có lỗi hệ thống áp chảo rắc thêm dữ liệu hỏng hảo hạng, có bánh mì nhị phân, bánh kẹp RAM Món chay sâu máy tính conficker và rau trộn chữ ttmn.mobiết với sốt nhiều kiểu nếu muốn và thịt nướng xiên mã hóa nướng chín.

Server: We have pan seared registry error sprinkled with the finest corrupted data, binary brioche, RAM sandwiches, Conficker fitters, and a scripting salad with or without polymorphic dressing, and a grilled coding kabob.

27. Có lỗi sai trong ttmn.mobiệc dịch, chênh lệch về trích dẫn, và hơn hết là, nếu bạn thêm vào các quá trình thuật toán, bạn sẽ có các lỗi sai trong ttmn.mobiệc nhận diện, trong ttmn.mobiệc chắt lọc thông tin, hay bạn có một dữ liệu rất không chắc chắn.

There are errors in translation, interpretative biases, and on top of that, if you add algorithmic processes, you’re going to have errors in recognition, errors in extraction, so you have very, very uncertain data.Chuyên mục: Tổng hợp tin hay

Rate this post