REST API và RESTful API được sử dụng phổ biến trong kiến ​​trúc client/server trong phát triển phần mềm. Vậy nên trong bài viết này, mình sẽ giới thiệu cho các bạn về API, Rest API và Restful API là gì.

API là gì?

Giao diện chương trình ứng dụng (Application Programme Interface) viết tắt là API là một phần mềm trung gian cho phép hai ứng dụng nói chuyện với nhau. Bạn có thể xem ví dụ trong ảnh dưới.

Cùng tìm hiểu API, API REST và API RESTful là gì?

Nếu người dùng muốn đặt vé tàu, ứng dụng web sẽ hiển thị thời gian khởi hành, các ga tàu và tất cả các thông tin, khi chúng ta nhìn từ phía nhà phát triển, nhà phát triển muốn hiển thị tất cả thông tin của lịch trình tàu trong ứng dụng web, sau đó nhà phát triển sẽ sử dụng các API để nhận các thông tin về chuyến tàu này từ máy chủ web, nơi lưu trữ tất cả các chi tiết và thông tin về chuyến tàu. Sau đó, các nhà phát triển có thể truy xuất dữ liệu từ máy chủ web bằng cách sử dụng các API để hiển thị trong ứng dụng web.

Lợi ích của việc sử dụng API

Cần có các API để tạo kết nối giữa các chức năng trong ứng dụng để xử lý dữ liệu từ các quy trình khác nhau.

READ  Tóm tắt Anime: "Chuyển Sinh Vào Thế Giới Otome Game " | Tập 10 | Review phim

Dễ dàng tích hợp: API có thể được tích hợp vào bất kỳ loại ứng dụng phần mềm nào, Vì vậy, nó có thể dễ dàng tích hợp với các ứng dụng và chức năng giữa các trang web khác nhau.

Giảm thời gian phát triển phần mềm: Sử dụng API làm giảm thời gian phát triển, các nhà phát triển có thể triển khai các API của Google Maps để cung cấp vị trí chính xác của cửa hàng cho khách truy cập trang web. Khi làm như vậy, bạn sẽ không cần phát triển ứng dụng theo dõi vị trí dựa trên GPS từ đầu. Cách tiếp cận này sẽ hiệu quả và tiết kiệm chi phí hơn để đạt được các chức năng cần thiết.

Bảo mật: API cung cấp cổng giao tiếp an toàn cho các thành phần ứng dụng khác nhau để tương tác và trao đổi dữ liệu.

RESTFUL API và REST API là gì?

REST API là gì?

REpresentational State Transfer viết tắt là REST. Nó là một API tuân theo một bộ quy tắc để ứng dụng và dịch vụ giao tiếp với nhau.

Các REST API hoạt động bằng cách cung cấp các yêu cầu cho một tài nguyên và trả lại tất cả thông tin liên quan về tài nguyên, được dịch sang một định dạng mà client có thể dễ dàng hiểu (định dạng này được xác định bởi các yêu cầu của API). Client cũng có thể sửa đổi các mục trên máy chủ và thậm chí thêm các mục mới vào máy chủ thông qua REST API.

READ  Download Free Fire for PC | Just APP | No emulator needed | Working 2022 | Not bluestacks |

RESTful API là gì?

RESTful API là Giao diện lập trình ứng dụng (API) tuân theo các ràng buộc của kiến ​​trúc REST và tương tác với các dịch vụ RESTful web. RESTful API cũng tuân theo các nguyên tắc của REST API. Các RESTful API có khả năng mở rộng cao hơn và có tuổi thọ dài hơn. RESTful API sử dụng các yêu cầu HTTP để truy cập và sử dụng dữ liệu. Có bốn yêu cầu HTTP cơ bản mà khách hàng có thể thực hiện là:

● GET – Để truy xuất tài nguyên.

● POST – Để tạo một tài nguyên mới.

● PUT – Để chỉnh sửa hoặc cập nhật tài nguyên hiện có.

● DELETE – Để xóa tài nguyên.

Cùng tìm hiểu API, REST API và RESTful API là gì? 4

Endpoints REST API và RESTful API

Khi người dùng sử dụng API để gửi thông tin “yêu cầu” từ ứng dụng web hoặc máy chủ web, nó sẽ nhận được “phản hồi”. Nơi các API gửi yêu cầu hoặc chứa tài nguyên trực tiếp là điểm cuối (endpoints). Với REST API, điểm cuối là một đầu của kênh giao tiếp.

Sự khác nhau giữa REST API và RESTful API

Mặc dù kiến ​​trúc của cả REST và RESTful API đều giống nhau, nhưng chúng có một chút khác biệt. REST API tuân theo tất cả các quy tắc của kiến trúc REST. Nó có hệ thống lớp client-server, không trạng thái, có thể lưu vào bộ nhớ cache với giao diện đồng nhất, trong khi các ứng dụng web RESTful có tất cả các tính năng của kiến ​​trúc REST với các tính năng bổ sung độc đáo.

READ  (services) Là Gì? đặc điểm Của Sản Phẩm Dịch Vụ Là Gì

Giao thức REST này rất mạnh và nó thừa hưởng nhiều biện pháp bảo mật, là các lớp kiến ​​trúc được xây dựng sẵn. Trong các RESTful API có nhiều lớp và có một giao thức truyền tải làm cho hệ thống kém an toàn hơn khi so sánh với REST.

Các dịch vụ web REST API hoạt động dựa trên yêu cầu và phản hồi. Còn hoạt động của RESTful hoàn toàn dựa trên các ứng dụng REST.

Nó có khả năng thích ứng cao và thân thiện với tất cả các doanh nghiệp kinh doanh và CNTT sử dụng REST API. RESTful API linh hoạt hơn khi so sánh với các dịch vụ web RESTLESS.Người nổi tiếng

Rate this post