Những cụm từ “Lời nói gió bay”! Vào ngày di dời, họ yêu cầu 800.000 VĐ vì họ phải mang đồ đạc lên lầu, nhưng hôm qua có thể họ đã báo giá 500.000 VNĐ. Bạn có biết làm thế nào khi không có bất kỳ bằng chứng nào, không có hợp đồng nào cả hoặc nó chỉ chứa ngôn ngữ rộng.

Vì vậy, bạn phải “ngậm đắng nuốt cay” trả thêm tiền cho một dịch vụ như vậy để tránh những rắc rồi

Vì vậy, hợp đồng vận chuyển là điều cần thiết để bảo vệ cả lợi ích của bạn và lợi ích của doanh nghiệp. Cũng lưu ý rằng các điều khoản phải được trình bày bằng những từ rõ ràng, đặc biệt liên quan đến ba vấn đề sau:

  • Chi phí thuê hỗ trợ di dời (giá thuê và các chi phí khác được liệt kê đầy đủ)
  • Quy định về bồi thường(nếu tài sản bị hủy hoại, mất mát thì xử lý và bồi thường như thế nào?)
  • Mô tả những gì họ sẽ làm(họ chỉ cần vận chuyển đồ đạc từ nhà cũ đến nhà mới hoặc họ cũng sẽ cần lắp ráp đồ đạc và chuyển đồ vào nhà mới, v.v.)
Không có hợp đồng hoặc các điều khoản chưa chi tiết| Nguồn: Internet
Không có hợp đồng hoặc các điều khoản chưa chi tiết| Nguồn: InternetNgười nổi tiếng

Rate this post
READ  ApkPure: Umas das Melhores Lojas de Apps