Dictate Là Gì – Nghĩa Của Từ Dictate

Chia động từ Bài Viết: Dictate là gì Dạng không những có ngôiĐộng từ nguyên mẫu Phân từ bây giờ Phân từ quá khứ Dạng chỉ ngôisốítnhiềungôithứ nhấtthứ haithứ bathứ nhấtthứ haithứ baLối trình bàyIyou/thou¹he/she/it/oneweyou/ye¹theyHiện tại Quá khứ Tương lai Lối cầu khẩnIyou/thou¹he/she/it/oneweyou/ye¹theyHiện tại Quá khứ Tương lai Lối mệnh lệnh—you/thou¹—weyou/ye¹—Bây giờ

to dictate
dictating
dictated
dictate dictate hoặc dictatest¹ dictates hoặc dictateth¹ dictate dictate dictate
dictated dictated hoặc dictatedst¹ dictated dictated dictated dictated
will/shall² dictate will/shall dictate hoặc wilt/shalt¹ dictate will/shall dictate will/shall dictate will/shall dictate will/shall dictate
dictate dictate hoặc dictatest¹ dictate dictate dictate dictate
dictated dictated dictated dictated dictated dictated
were to dictate hoặc should dictate were to dictate hoặc should dictate were to dictate hoặc should dictate were to dictate hoặc should dictate were to dictate hoặc should dictate were to dictate hoặc should dictate
dictate let’s dictate dictate

Phương pháp chia động từ cổ.Thường nói will; chỉ nói shall để nhấn mạnh vấn đề sự việc. Thời trước, ở ngôi trước tiên, thường nói shall và chỉ nói will để nhấn mạnh vấn đề sự việc. Xem Ngay: Display Là Gì Dạng không những có ngôiĐộng từ nguyên mẫu Phân từ bây giờ Phân từ quá khứ Dạng chỉ ngôisốítnhiềungôithứ nhấtthứ haithứ bathứ nhấtthứ haithứ baLối trình bàyIyou/thou¹he/she/it/oneweyou/ye¹theyHiện tại Quá khứ Tương lai Lối cầu khẩnIyou/thou¹he/she/it/oneweyou/ye¹theyHiện tại Quá khứ Tương lai Lối mệnh lệnh—you/thou¹—weyou/ye¹—Bây giờ

to dictate
dictating
dictated
dictate dictate hoặc dictatest¹ dictates hoặc dictateth¹ dictate dictate dictate
dictated dictated hoặc dictatedst¹ dictated dictated dictated dictated
will/shall² dictate will/shall dictate hoặc wilt/shalt¹ dictate will/shall dictate will/shall dictate will/shall dictate will/shall dictate
dictate dictate hoặc dictatest¹ dictate dictate dictate dictate
dictated dictated dictated dictated dictated dictated
were to dictate hoặc should dictate were to dictate hoặc should dictate were to dictate hoặc should dictate were to dictate hoặc should dictate were to dictate hoặc should dictate were to dictate hoặc should dictate
dictate let’s dictate dictate
READ  Cách Làm Soda Dâu Đơn Giản Tại Nhà | https://cachlam.org mới nhất 2022

Xem Ngay: Preferred First Name Là Gì, First Name, Last Name, Middle Name, Surname Phương pháp chia động từ cổ.Thường nói will; chỉ nói shall để nhấn mạnh vấn đề sự việc. Thời trước, ở ngôi trước tiên, thường nói shall và chỉ nói will để nhấn mạnh vấn đề sự việc. Thể Loại: San sẻ Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Dictate Là Gì – Nghĩa Của Từ Dictate Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Dictate Là Gì – Nghĩa Của Từ DictateChuyên mục: Tổng hợp tin hay

Rate this post