Burp Suite là gì?

Burp Suite 2022.9.4 Pro Full (viết tắt là Burp) là công cụ tích hợp nổi tiếng và phổ biến, được sử dụng để thực hiện các bài kiểm tra thâm nhập bảo mật cho các ứng dụng web. Thực ra nó được sử dụng phổ biến hơn cho các hoạt động hack Website. Phần mềm được viết bằng Java, được phát triển bởi PortSwigger từ Anh.

Burp Suite 2022.9.4 Pro Full Key cung cấp cho bạn một phương tiện đơn giản để thực hiện kiểm tra bảo mật Website. Nó cung cấp cho bạn toàn quyền kiểm soát, cho phép bạn kết hợp các kỹ thuật thủ công nâng cao phối hợp với nhiều công cụ kiểm thử khác cho quá trình kiểm thử.

Download Burp Suite Pro Full Key

Burp Suite 2012.12 Crack bao gồm một số công cụ để tấn công mạng và nhiều giao diện đã được thiết kế cho các công cụ này, nhằm tạo điều kiện và tăng tốc quá trình tấn công các ứng dụng. Công cụ giúp phân tích các thông tin của: HTTP messages, persistence, certification, proxy, log, alert,, v.v. Các chức năng đa dạng của nó có thể giúp chúng ta thực hiện các tác vụ khác nhau, bao gồm chặn và sửa đổi các yêu cầu mạng, quét lỗ hổng của các ứng dụng web, bẻ khóa đăng nhập với brute force, session, token và kiểm tra ngẫu nhiên khác.

Tóm lại, là một trong những công cụ tốt nhất để kiểm tra bảo mật Website. Burp Suite hơi khó sử dụng, đặc biệt là với các tham số phức tạp của nó. Nhưng một khi bạn hiểu rõ về cách sử dụng của nó, đây sẽ là công cụ đắc lực cho Hacker.

READ  Hướng dẫn đăng ký đổi bằng lái xe qua mạng

Các tính năng

Tính năng Mô tả
HTTP Proxy  Hoạt động như một máy chủ proxy web và nằm ở vị trí trung gian giữa trình duyệt và máy chủ web đích. Cho phép đánh chặn, kiểm tra và sửa đổi lưu lượng dữ liệu đi qua từ hai hướng.
Scanner Một trình quét bảo mật ứng dụng web. Được sử dụng để thực hiện quét lỗ hổng của các ứng dụng web.
Intruder Công cụ này có thể thực hiện các cuộc tấn công tự động vào các ứng dụng web. Công cụ này cung cấp một thuật toán có thể định cấu hình có thể tạo các yêu cầu HTTP độc hại. Công cụ xâm nhập có thể kiểm tra và phát hiện các SQL Injection,  Cross Site Scripting, thao tác tham số và các lỗ hổng dễ bị tấn công bằng brute-force.
Spider Công cụ để tự động thu thập các ứng dụng web. Nó có thể được sử dụng cùng với các kỹ thuật mapping thủ công để tăng tốc quá trình mapping nội dung và chức năng của ứng dụng.
Repeater Công cụ đơn giản có thể được sử dụng để kiểm tra thủ công một ứng dụng. Nó có thể được sử dụng để sửa đổi các yêu cầu đến máy chủ, gửi lại chúng và quan sát kết quả.
Decoder Công cụ để chuyển đổi dữ liệu được mã hóa thành dạng chính tắc của nó hoặc để chuyển đổi dữ liệu thô thành các dạng được mã hóa và băm khác nhau. Nó có khả năng nhận biết một cách thông minh một số định dạng mã hóa bằng các kỹ thuật heuristic.
Comparer Thực hiện so sánh (một hình ảnh khác biệt trực quan) giữa hai mục dữ liệu bất kỳ.
Extender Cho phép trình kiểm tra bảo mật tải các tiện ích mở rộng Burp, để mở rộng chức năng của Burp bằng cách sử dụng mã của bên kiểm tra bảo mật hoặc bên thứ ba (BAppStore)
Sequencer Phân tích ngẫu nhiên mẫu dữ liệu được gửi đi. Nó có thể được sử dụng để kiểm tra session của ứng dụng không thể đoán trước, chẳng hạn như anti-CSRF tokens, thông báo đặt lại mật khẩu, v.v.
READ  Seamus Power Round 2 highlights in front of HUGE home crowd | 2022 Horizon Irish Open

Cách cài đặt và Active Burp Suite 2022.9.4 Pro Full Key

Do Burp Suite 2022.9.4 Pro chạy trên nền Java, nên bạn cần cài Java trước, tải trọn bộ cài đặt ở Link bên dưới:

Download Burp Suite 2022.9.4 Pro Full Key

(Password: anonyviet.com)

Bước 1: Cài file jdk-15.0.2_windows-x64_bin.exe để tạo môi trường Java cho Windows

Bước 2: Mở file BurpLoaderKeygen.jar để get Key

Bước 3: burpsuite_pro_v2022.9.4 để Active Key (chi tiết xem hình bên dưới)

Mở CMD trỏ về thư mục vừa tải về đã giải nén

Nhập lệnh vào CMD:
java --illegal-access=permit -Dfile.encoding=utf-8 -javaagent:BurpSuiteLoader_v2022.9.4.jar -noverify -jar burpsuite_pro_v2022.9.4.jar

Chờ đến khi xuất hiện cửa sổ Enter License Key

Download Burp Suite 2022.9.4 Pro Full Key - Cách Active bản quyền 3

Mở File burploader-old.jar lên. Nhập bất kỳ từ nào vào “License Text” mà bạn thích, copy “License“, vào cửa sổ Enter license key. Chọn Next.

active burp suite License Text

Chọn Manual activation

Manual activation burp suite

Click “Copy request“, and dán lại vào mục “Activation Request của Loader

Copy dòng “Activation Response” vào lại Manual Activation, click “Paste response“, và click “Next

Activation Response burp suite

Sau sẽ xuất hiện thông báo Active Burp Suite thành công.

Active Burp Suite

 

Vậy là bạn đã kích hoạt thành công Burp Suite 2022.9.4 mới nhất.Người nổi tiếng

Rate this post