vDDOS là giải pháp Antiddos Layer 7 giúp hạn chế vấn nạn DDoS hiện nay. Các Hacker thường dùng các Tool DDoS được chia sẻ công khai trên Internet hoặc thuê dịch vụ từ các trang Stresst Test để ngay nghẽn mạng máy chủ Web, làm suy kiệt tài nguyên dẫn đến Web không thể hoạt động bình thường. Để tránh tình trạng bị DDoS có rất nhiều cách từ cơ bản đến nâng cao, thường là sẽ sử dụng Cloudflare để làm Proxy đứng trước che bớt cho Web và bạn có thể tăng thêm sức mạnh cho công cụ Antiddos Webserver bằng vDDoS, Proxy Protection. Một sản phẩm của bác Võ Duy đang được Server lớn trên thế giới sử dụng.

Như các bạn đã biết, cách đây 1 tháng mình có mở Event DDoS thỏa thích vào Web bên mình. Và Web được bảo vệ bởi CloudFlare và vDDoS. Kết quả khả năng chống chịu DDoS đạt đến 99% trong thời gian diễn ra. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ cách cấu hình vDDoS để giúp bạn bảo vệ được Web Server mở Layer 7.

Hướng dẫn AntiDDoS Layer7 bằng vDDoS Proxy Protection

vDDoS là một Proxy sẽ đứng trước Webserver và hứng request trước khi vào được Server chính. vDDOS có chức năng phân tích, trích lọc được những request sạch và request xấu để đưa ra quyết định nó cho request đó tiếp tục đi đến Webserver hay không. Cách cấu hình vDDos như sau:

Chuẩn bị:

 • 1 VPS ít nhất RAM 1Gb, CPU 1 Core. Có thể tạo VPS miễn phí vĩnh viển của Oracle để làm vDDoS cho tiết kiệm.
 • Hoặc bạn có thể cài vDDOS hay trên VPS Webserver của bạn.
 • Dùng hệ điều hành Centos 7 hoặc Ubuntu (khuyến khích dùng Centos 7 vì sẽ có cấu hình ở Kernel cấp nâng cao)

Cài đặt vDDOS:

Bạn có thể cài vDDos ở 1 Server riêng để làm proxy hoặc cài ngay trên VPS Webserver của bạn.

READ  What HAPPENED to these CALLAWAY Golf Clubs... no one BUYING!?

Centos:

yum -y install epel-release ; yum -y install wget zip unzip tar curl && \
yum -y install nano net-tools curl wget gc gcc gcc-c++ pcre-devel zlib-devel make wget openssl-devel libxml2-devel libxslt-devel gd-devel perl-ExtUtils-Embed GeoIP-devel gperftools gperftools-devel perl-ExtUtils-Embed && \
yum -y install screen htop iotop iptraf nano net-tools gcc automake libffi-devel zlib zlib-devel gcc gcc-c++ autoconf apr-util-devel gc gcc gcc-c++ pcre-devel zlib-devel make wget openssl openssl-devel libxml2-devel libxslt-devel gd-devel perl-ExtUtils-Embed GeoIP-devel gperftools gperftools-devel perl-ExtUtils-Embed && \
yum -y install gnutls-utils sshpass rsync && \
yum -y install bind-utils sysstat bc tar curl wget gc gcc gcc-c++ pcre-devel zlib-devel make wget openssl-devel libxml2-devel libxslt-devel gd-devel perl-ExtUtils-Embed GeoIP-devel gperftools gperftools-devel perl-ExtUtils-Embed gcc automake autoconf apr-util-devel gc gcc gcc-c++ pcre-devel zlib-devel make wget openssl openssl-devel libxml2-devel libxslt-devel gd-devel perl-ExtUtils-Embed GeoIP-devel gperftools gperftools-devel perl-ExtUtils-Embed perl perl-devel perl-ExtUtils-Embed libxslt libxslt-devel libxml2 libxml2-devel gd gd-devel GeoIP GeoIP-devel gperftools-devel wget yum-utils make gcc openssl-devel bzip2-devel libffi-devel zlib-devel screen htop iotop iptraf nano net-tools gcc automake libffi-devel zlib zlib-devel gcc gcc-c++ autoconf apr-util-devel gc 
wget https://files.voduy.com/vDDoS-Proxy-Protection/latest.sh ; chmod 700 latest.sh ; bash latest.sh


Ubuntu:

apt update; apt -y install wget zip unzip tar curl ca-certificates && \
apt install -y perl libperl-dev libgd3 libgd-dev libgeoip1 libgeoip-dev geoip-bin libxml2 libxml2-dev libxslt1.1 libxslt1-dev && \
apt-get -y install build-essential libpcre3 libpcre3-dev zlib1g zlib1g-dev libssl-dev libgd-dev libxml2 libxml2-dev uuid-dev && \
apt -y install curl wget build-essential checkinstall  && \
apt -y install net-tools sshpass rsync sysstat bc dnsutils && \
apt -y install libncursesw5-dev libssl-dev libsqlite3-dev tk-dev libgdbm-dev libc6-dev libbz2-dev libffi-dev zlib1g-dev
wget https://files.voduy.com/vDDoS-Proxy-Protection/latest.sh ; chmod 700 latest.sh ; bash latest.sh


Sau khi lệnh chạy xong, nhập số 1 và nhấn Enter để vDDOS cài ở chế độ Master.

Hướng dẫn AntiDDoS Layer7 bằng vDDoS Proxy Protection 5Quá trình cài đặt diễn ra tầm 5 – 10 phút, sẽ chạy ngầm ở Terminal, đó nếu bạn thấy bị đứng yên 1 thời gian, thì cứ để yên đó, đừng tắt Terminal đi nhé. Như khúc dưới hình thì chờ hơi lâu 1 xíu.

cai antiddos centos vddos

Sau khi cài xong ta vào phần cấu hình vDDoS để anti DDoS Layer 7 nhé

Thêm Website vào vDDOS để Antiddos Layer7

Thư mục vDDos sau khi cài xong sẽ nằm ở: /vddos

Cấu hình Website được vDDos bảo vệ: nano /vddos/conf.d/website.conf

Cấu trúc file sẽ là:

Hướng dẫn AntiDDoS Layer7 bằng vDDoS Proxy Protection 6

 • Website: tên Domain Website của bạn
 • Listen: lắng nghe ở Port 80 và 443 (2 dòng)
 • Backend: IP Webserver của bạn, trường hợp cài vDDOS chung 1 VPS với Webserver thì để 127.0.0.1 và để 2 Port 80, 443. Trường hợp vDDOS cài ở Server khác, thì thay 127.0.0.1 thành IP của Webserver hiện tại của bạn.
 • Cache: Yes
 • Security: có 4 mức: 307 , 200, click, high, capt. Nếu Web không bị tấn công thì nên để 200, còn bị tấn công thì chuyển thì high hoặc capt.
 • SSL-Prikey: đường dẫn file primary key SSL của domain
 • SSL-CRTkey: đường dẫn file CRT key SSL của domain
READ  Review Doraemon Nobita Siêu Tích Điện ,tóm tắt doraemon tập 685-680 , review phim anime hay

Sau khi thiết lập xong thì bạn save lại và gõ lệnh: vddos reload

Như vậy bạn đã cấu hình Website với vDDoS xong ở mức cơ bản.

Tự Renew SSL khi dùng vDDoS-Auto

Nếu như bạn đã có SSL sẵn rồi thì không cần thực hiện các bước bên dưới.

nano /vddos/auto-add/setting.conf

Thay HTTP_BackendHTTPS_Backend về đúng IP Webserver.

Sau đó gõ lệnh: vddos-add your-domain.org (thay your-domain.org thành Domain Website của bạn)

Kiểm tra Log xem đã tạo được SSL chưa: tail -f /vddos/auto-add/log.txt

Trong file log có đường dẫn SSL được tạo ra, bạn chỉnh lại đường dẫn 2 file your-domain.org.pri your-domain.org.crt trong /vddos/conf.d/website.conf cho đúng nhé.

Trường hợp tạo SSL bị lỗi thì bạn nhập lệnh: /usr/bin/vddos-autoadd ssl-again

Khởi động lại vDDoS: vddos restart

Bật chế độ AntiDDos cho Website bằng vDDoS

Nếu một ngày đẹp trời, Website bạn bị DDoS, bạn cần chuyển Mod Security cho vDDoS lên cấp độ cao hơn.  Đây là danh sách 5 cấp độ bảo vệ của vDDoS.

Hướng dẫn AntiDDoS Layer7 bằng vDDoS Proxy Protection 7

Cách 1: mở file website.conf và chỉnh ở cột Security

nano /vddos/conf.d/website.conf

Cách 2: gõ lệnh: vddos-switch your-domain.com cấp-độ

Ví dụ: vddos-switch your-domain.com high

Nếu muốn chuyển hết tất cả Domain sang cấp độ khác thì dùng lệnh: vddos-switch allsite cấp-độ

Ví dụ: vddos-switch allsite no

Ở cập độ: no thì vDDOS sẽ hoạt động như Proxy bình thường, không có chức năng Antiddos chỉ có Limit Rate là hoạt động.

Bật chế độ tự động AntiDDos khi Website bị tấn công

vDDOS có một tính năng rất hay là khi phát hiện Website đang bị DDoS sẽ tự động bật Mod Security lên để chống DDoS. Bình thường bạn có thể để Mod no, nhưng khi có dấu hiệu bị tấn công, bạn có thể để vDDOS tự chuyển qua Mod high và sau khoảng 1 thời gian trở về Mod no lại.

READ  Chia sẻ: Pha trà nấm linh chi phong cách Trung Hoa ! Bạn nên thử mới nhất 2022

Tính năng đó gọi là vddos-autoswitch, bạn thực hiện như sau:

Mở file setting.config trong /vddos/auto-switch:

nano /vddos/auto-switch/setting.conf

Bạn chỉ cần quan tâm 2 dòng:

default_switch_mode_not_attack=”no” //đặt no khi Web hoạt động bình thường
default_switch_mode_under_attack=”high” // đặt high hoặc capt khi Web có dấu hiệu bị DDoS

Sau đó save lại và chạy lên Crontab cho vddos-autoswitch:

echo '*/5 * * * * root /usr/bin/vddos-autoswitch checkalldomain high' >> /etc/crontab
echo '0 */3 * * * root /usr/bin/vddos-switch allsite no && /usr/bin/vddos reload' >> /etc/crontab
echo '* * * * * root /usr/bin/vddos-sensor' >> /etc/crontab

Kiểm tra log Antiddos

Nếu Website bạn đang bị tấn công hoặc vừa bị tấn công xong, bạn có thể kiểm tra Log kết nối bằng lệnh sau:

tail -f /var/log/vddos/tên-website.com.access.log

Nếu xem log dạng giao diện trên Web thì bạn mở file Monitor_GUI.txt trong thư mục /vddos, truy cập vào đường dẫn trong file bạn sẽ thấy giao diện thống kê rất trực quan:

xem log vddos

Cấu hình nâng cao vDDOS

 • Chặn quốc gia cụ thể không được truy cập Webserver: nano /vddos/conf.d/blacklist-countrycode.conf
 • Thêm whitelist IP để không bị vDDOS chặn: nano /vddos/conf.d/whitelist-botsearch.conf
 • Cấu hình recaptcha dùng cho Mod capt: nano /vddos/conf.d/recaptcha.conf
 • vDDOS tương thích hoàn toàn với Cloudflare, do đó khuyến khích bạn nên bật Cloudflare Proxy lên để ẩn IP gốc.

Để cấu hình nâng cao vDDoS để Antiddos Layer7 một cách toàn diện cho Webserver như:

 • Cấu hình random cookie
 • Kết hợp Cloudflare bật Rule Clouflare khi có dấu hiệu DDoS
 • Kết hợp CFS AntiDDoS Layer 4
 • Cấu hình Limit Rate, giới hạn kết nối cho mỗi IP
 • Tối ưu hóa SEO khi đang bật AntiDDoS
 • Cấu hình Load Balancing
 • Cấu hình High Availability
 • ….

cau hinh vddos chong ddos layer7

antiddos vddos chong ddos layer7

Bạn có thể Donate cho bác Võ Duy (skype/telegram: voduy13) để nhận Full bộ tài liệu hướng dẫn cấu hình vDDoS. Chi phí Donate khá rẽ, chỉ bằng 1 tô phở Sài Gòn.

Đối với các đơn vị là trường học, cơ quan nhà nước có nhu cầu chống DDoS bằng vDDoS, bọn mình sẵn sàng hỗ trợ miễn phí trong khả năng cho phép.Người nổi tiếng

Rate this post