Nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, những năm qua, các cấp ủy, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Qua đó giúp cán bộ, công chức, viên chức nhận thức sâu sắc hơn các quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng, nâng cao bản lĩnh chính trị, khơi dậy tinh thần yêu nước, thi đua lao động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

*

Các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đã được tuyên truyền bằng hình thức sân khấu hóa(Ảnh: Phần thi tiểu phẩm tuyên truyền của Đội thi đến từ Đảng bộ Thành ủy Bắc Kạn tại Hội thi “Dân vận khéo”tỉnh Bắc Kạn năm 2019)

Tại các chi bộ, nội dung sinh hoạt cũng đã có những đổi mới. Trong các buổi sinh hoạt thường kỳ, các chi, đảng bộ đã dành thời gian để đảng viên kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá kết quả việc đăng ký học tập và làm theo Bác, kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân gương mẫu, chấp hành tốt, phê bình những tập thể, cá nhân trì trệ, chậm thay đổi và đề ra hướng khắc phục trong thời gian tiếp theo. Ngoài ra, các chi bộ còn tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, trong đó lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm, cụ thể để giải quyết kịp thời, có hiệu quả.

READ  What Makes You Beautiful -Amv Anime Hay Nhất 2021 (Video By Yoichi Music)

Bạn đang xem: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng là gì

Hằng năm, các đơn vị đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời chỉ đạo các chi bộ trực thuộc và cán bộ, công chức, viên chức viết bản cam kết tu dưỡng rèn luyện, khắc phục sửa chữa khuyết điểm thông qua đợt sinh hoạt chính trị “tự kiểm điểm, tự soi, tự sửa” và đăng ký làm theo Bác… Từ đó, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, ý thức trách nhiệm, chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, tạo động lực và sức mạnh tổng hợp để đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch công tác của cơ quan, đơn vị.

Xem thêm: Lỗi Dùng Superb Game Boost Là Gì ? Những Phần Mềm Game Booster Tốt Nhất

Cùng với đó, các cơ quan báo chí của tỉnh cũng đã xây dựng nhiều chuyên mục, đăng tải nhiều tin, bài đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, những sự kiện, vấn đề phức tạp nảy sinh để định hướng dư luận xã hội, tạo sự thống nhất trong nhận thức, phát huy sức mạnh tổng hợp trong ý chí và hành động của toàn Đảng bộ và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh.

READ  All In One : Lời Nguyền 12 Con Giáp, (season 2) Review Phim Anime | Tóm Tắt Anime Hay

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng có ý nghĩa quyết định đến việc xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, làm cơ sở để nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng và hiệu lực hiệu quả quản lý của Nhà nước. Vì vậy, để thực hiện có hiệu quả công tác tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân, trong thời gian tới, Bắc Kạn tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng tổ chức quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng; đa dạng hoá hình thức giáo dục lý luận chính trị trong Đảng và trong xã hội; tập trung tuyên truyền sâu rộng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, giảng viên kiêm chức; xây dựng đội ngũ giáo viên có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và trí tuệ ngang tầm nhiệm vụ nhằm đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới…/.Chuyên mục: Tổng hợp tin hay

Rate this post