Lệnh giao hàng, thường được gọi là Lệnh giao hàng D/O, là thủ tục giấy tờ quan trọng để vận chuyển và nhận toàn bộ các thùng chứa sản phẩm nhập khẩu. Để yêu cầu đơn vị lưu kho giữ hàng tại cảng giao hàng cho người nhận hàng đã chọn, công ty vận chuyển (có thể là hãng tàu hoặc forwarder) cấp D/O.

Thông thường, 1-2 ngày trước ngày đến dự kiến, bạn sẽ nhận được Giấy báo đến. Sau khi tàu cập cảng, nhân viên giao hàng liên hệ với hãng tàu để yêu cầu D/O giao hàng bằng cách mang theo bộ hồ sơ đầy đủ và giới thiệu về doanh nghiệp của khách hàng. Bạn có thể cần liên hệ với một đại lý chuyển tiếp được chỉ định khác nếu đó là một lệnh liên kết.

Lưu ý: Các khoản phí sau đây phải được thanh toán khi chấp nhận đơn đặt hàng giao hàng: D /O, THC, vệ sinh container, xếp dỡ, v.v.

Bạn cần làm giấy để mượn container và đồng thời phải nộp các chi phí về cước container nếu hàng thuộc loại hàng có hình thức giao thẳng vả nguyên container, tùy theo hãng tàu yêu cầu đối với các mặt hàng nguyên contaiber FCL (Full container ). Con dấu “ hàng giao thẳng” sẽ được đóng bên trên D/O và con dấu ” hàng rút ruột” sẽ được đóng bên trên hàng đã được rút ruột kèm thêm những ghi chứ về thời gian hết hạn

READ  Magpapakasal ba sila ngayong 2022? | Bea Alonzo, Janella Salvador, Angeline Quinto, Andi Eigenmann

Hãng tàu cũng sẽ cung cấp bản D/O để đội giao hàng ký; bản sao này sẽ do hãng tàu lưu giữ và bảo quản. D/O này sẽ hỗ trợ họ xác nhận rằng công việc cung cấp lệnh D/O đã được hoàn thành trong trường hợp có sự cố. Ngoài ra, người giao nhận phải đối chiếu số liệu trên B/L và D/O, nếu phát hiện có sai khác thì hãng tàu phải nhanh chóng sửa chữa.

Lấy lệnh giao hàng D/O| Nguồn: Internet
Lấy lệnh giao hàng D/O| Nguồn: InternetNgười nổi tiếng

Rate this post