Hiện nay tổ chức The SecOps Group đã được công nhận trên LinkedIn, do đó bạn có thể Thêm Certified AppSec Practitioner vào hồ sơ LinkedIn để làm đẹp hồ sơ xin việc của mình. Để thực hiện khai báo chứng chỉ Certified AppSec Practitioner trên LinkedIn bạn thao tác như sau:

Trước tiên bạn cần tạo hồ sơ trên LinkedIn, cách tạo hồ sơ cũng như các trang mạng xã hội khác, bao gồm khai báo họ tên, nghề nghiệp, các kinh nghiệm đã trải qua… ĐểThêm Certified AppSec Practitioner vào hồ sơ LinkedIn bạn sẽ thực hiện theo các bước sau:

Truy cập vào Menu Me -> View Profile

them Certified AppSec Practitioner linkedinChọn Add Profile section

add Certified AppSec Practitioner linkedin

Chọn tiếp Recommended

add certificate linkedin

Bây giờ bạn truy cập vào lại vào trang cấp chứng chỉ của The SecOps Group chọn Menu Exam History -> Certificate

Certified AppSec Practitioner

Copy link đường Link chứng chỉ của bạn.

them Certified AppSec Practitioner CV

COpy lại Certificate ID trong chứng chỉ

Certified AppSec Practitioner add ho so xin viec

Quay lại trang LinkedIn và điền như sau:

  • Name: Certified AppSec Practitioner (CAP)
  • Issuing organization: The SecOps Group (chọn đúng Logo của tổ chức nhé)
  • Check vào This credential does not expire.
  • Issus Date: là tháng/năm bạn được cấp chứng chỉ
  • Certificate ID: nhập ID trên chứng chỉ của bạn
  • Credential URL: nhập đường Link chứng chỉ của bạn

Certified AppSec Practitioner

Sau khi thêm các thông tin liên quan đến chứng chỉ Certified AppSec Practitioner vào LinkedIn, bạn quay ra lại trang Profile của mình để xem hiện đúng thôi tin chưa, khi click vào Show Credential, bạn sẽ được dẫn link đến trang chứng chỉ của The SecOps Group, khi đó nhà tuyển dụng có thể chứng thực được chứng chỉ của bạn có giá trị.

READ  Top 8 Cuốn sách về tâm lý học sâu sắc nhất mà bạn nên đọc

xem cv

Hiện nay chứng chỉ Certified AppSec Practitioner đang có Coupon thi miễn phí với giá 0$, sau ngày 01/01/2023 sẽ quay lại 100$. Do đó bạn nên tranh thủ thi sớm để lấy được chứng chỉ này, cơ hội xin việc cũng sẽ có lợi thế hơn. Bạn cũng có thể ôn thi bằng các đáp án do AnonyViet sẽ để tăng khả năng Pass nhé.

Đánh giá bài viết postNgười nổi tiếng

Rate this post