Học Viện Hành Chính Quốc Gia

– Các đơn vị tại Cơ sở Tp. Hồ Chí Minh bảo đảm thực hiện công tác giảng dạy, quản lý các lớp đào tạo, bồi dưỡng. Hiện nay, Cơ sở Học viện đang quản lý 24 lớp đại học chính quy với tổng số 2.036 sinh viên; 51 lớp đại học chính hình thức vừa làm vừa học với tổng số 6.464 học viên; 09 lớp cao học với hơn 400 học viên. Trong năm 2013, đã mở 37 lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước với 3.133 học viên. Ngoài ra, Cơ sở Học viện còn mở nhiều lớp chuyển đổi kiến thức để thi cao học hành chính, lớp bồi dưỡng ngắn hạn theo các chuyên đề cho các địa phương.

– Các giảng viên của các bộ môn thực hiện triển khai đa dạng, có chất lượng nhiều loại hình đào tạo, bồi dưỡng với số lượng lớn các lớp, các khóa; tham gia xây dựng, đổi mới chương trình, giáo trình của hệ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, đặc biệt là Chương trình đào tạo thạc sỹ Quản lý công và thạc sỹ Chính sách công.Các bộ môn đã được quan tâm, khuyến khích, ủng hộ mạnh mẽ trong việc cử giảng viên đi học nâng cao trình độ bậc đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ; tham dự các đoàn công tác khảo sát tiếp thu kinh nghiệm trong nước và nước ngoài; hướng nghiệp, tạo môi trường cho các giảng viên trẻ rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ.

READ  Top 10 Anime hay nhất mọi thời đại | 10 best Anime of all time #shortsNgười nổi tiếng

Rate this post