Người lao động Nước Ta khi tham gia lao động tại những doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức triển khai có quyền xây dựng, tham gia hoạt động giải trí công đoàn. Trình tự xây dựng, gia nhập hay hoạt động giải trí được pháp luật tại điều lệ Công đoàn Nước Ta. Bạn đang xem : Công đoàn tiếng anh là gì

Công đoàn là gì?

Công đoàn là tổ chức triển khai chính trị xã hội của giai cấp công nhân và người lao động, được xây dựng dựa trên cơ sở tự nguyện và chịu sự chỉ huy của Đảng Cộng sản Việt Nam, cùng với cơ quan nhà nước và tổ chức triển khai kinh tế tài chính chăm sóc, bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp cho người lao động, cạnh bên đó tham gia vào giám sát hoạt dộng của cơ quan nhà nước, tuyên truyền người lao động chấp hành pháp lý, kỷ luật, nâng cao kinh nghiệm tay nghề, trình độ .Bạn đang xem : Chủ tịch công đoàn tiếng anh là gì

Người lao động Việt Nam khi tham gia lao động tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức có quyền thành lập, tham gia hoạt động công đoàn. Trình tự thành lập, gia nhập hay hoạt động được quy định tại điều lệ Công đoàn Việt Nam.

READ  Mr Bean spielt Golf | Lustige Clips | Mr Bean Deutschland

Bạn đang xem: Chủ tịch công đoàn tiếng anh là gì

Bạn đang đọc: Chủ Tịch Công Đoàn Tiếng Anh Là Gì ? Chủ Tịch Công Đoàn Dịch

Công đoàn tiếng Anh là gì?

Công đoàn tiếng Anh là : UnionĐịnh nghĩa công đoàn được dịch sang tiếng Anh như sau :Trade unions are socio-political organizations of the working class and working class, established on a voluntary basis and under the leadership of the Communist Party of Vietnam, together with state agencies and economic organizations. care, protect the legitimate rights and interests of employees, in addition participate in monitoring the activities of state agencies, propagate employees to comply with the law, discipline, and improve skills., level .Vietnamese employees, when participating in enterprises, agencies and organizations, have the right to establish and participate in union activities. The order of establishment, joining or operation is specified in the Vietnam Trade Union charter .

*

Cụm từ liên quan công đoàn tiếng Anh là gì?

– Công đoàn cơ sở là gì ?Công đoàn cơ sở là tổ chức triển khai cơ sở của công đoàn tập hợp những thành viên tại một hoặc 1 số ít doanh nghiệp, tổ chức triển khai, cơ quan và được công đoàn cấp trên trực tiếp công nhận theo lao lý của pháp lý công đoàn Nước Ta .

Xem thêm: ” Bên Thua Kiện Tiếng Anh Là Gì ? Nghĩa Của Từ Bên Thua Kiện

Công đoàn cơ sở tiếng Anh là : Union base– Công đoàn công ty .Công đoàn công ty là công đoàn cơ sở tại một doanh nghiệp nhất định, tiến hành những hoạt động giải trí công đoàn, bảo vệ quyền hạn chính đáng cho người lao động ở công ty đó .Công đoàn công ty tiếng Anh là : Union CorporationĐịnh nghĩa công đoàn công ty được dịch sang tiếng Anhnhw sau :A company union is a grassroots trade union in a certain enterprise that conducts union activities, protects the legitimate rights and interests of employees in that company .– Luật Công đoàn .

READ  Curiosidades de Kate y William que no conocías | Showbiz

Luật công đoàn là văn bản do Quốc hội ban hành, quy định cụ thể những nguyên tắc hoạt động, thủ tục thành lập hay quy định quyền hạn, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn…

Luật Công đoàn tiếng Anh là : union lawĐịnh nghĩa luật Công đoàn được dịch sang tiếng Anh như sau : Luật công đoàn là văn bản do Quốc hội phát hành, lao lý đơn cử những nguyên tắc hoạt động giải trí, thủ tục xây dựng hay lao lý quyền hạn, trách nhiệm của tổ chức triển khai công đoàn …

Ví dụ những từ thường sử dụng công đoàn tiếng Anh là gì?

Chức năng quan trọng nhất của công đoàn được dịch sang tiếng Anh là : The most important function of the union .Chuyên mục: Tổng hợp tin hay

Rate this post