Promoseagate chào đọc giả. Bữa nay, chúng tôi xin chia sẽ về Vì Sao Tần Số Hoán Vị Gen Không Vượt Quá 50 %? Tại Sao Tần Số Hoán Vị Gen Không Lớn Hơn 50% với nội dung Vì Sao Tần Số Hoán Vị Gen Không Vượt Quá 50 %? Tại Sao Tần Số Hoán Vị Gen Không Lớn Hơn 50%

Phần nhiều nguồn đều được cập nhật thông tin từ những nguồn trang web nổi tiếng khác nên chắc chắn có vài phần khó hiểu.

Bạn đang xem: Vì sao tần số hoán vị gen nhỏ hơn 50

Mong mỗi cá nhân thông cảm, xin nhận góp ý & gạch đá bên dưới phản hồi

Xin quý khách đọc nội dung này trong phòng kín đáo để có hiệu quả nhấtTránh xa tất cả các dòng thiết bị gây xao nhoãng trong các công việc tập kết

Bookmark lại nội dung bài viết vì mình sẽ cập nhật hàng tháng

https://www.youtube.com/watch?v=tps://www.youtube.com/playlist

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Hoán vị gen thường có tần số nhỏ hơn 50% vì. Bạn đang xem: Hoán vị gen thường có tần số nhỏ hơn 50 vì

A. Các gen trên một nhiễm sắc thể thường có xu hướng liên kết chủ yếu.

Bạn đang xem: Tại sao tần số hoán vị gen không quá 50

B. Chỉ các gen ở gần nhau hoặc xa tâm động mới có thể chuyển đoạn.

C. các gen trong tế bào phần lớn là gen di truyền độc lập hoặc liên kết hoàn toàn.

D. Sự chuyển đoạn của gen xảy ra phụ thuộc vào giới tính, loài và điều kiện môi trường

*

ĐÁP ÁN C

Trong hoán vị gen, vì tần số hoán vị gen từ 0% đến 50%. Tần số trao đổi gen của sinh vật không bao giờ vượt quá 50% vì các gen trên cùng một nhiễm sắc thể thường có xu hướng liên kết chủ yếu (Chỉ 2 trong số 4 crômatit của một cặp chị em có thể giao chéo và không phải tất cả các tế bào đều có giao thoa.)

Trong những tuyên bố sau đây? Chính xác về hoán vị gen?

I. Sự trao đổi chéo không cân giữa 2 trong 4 crômatit của cặp NST kép tương đồng trong giảm phân là nguyên nhân gây ra hoán vị gen.

II. Tần số hoán vị gen được tính bằng tỷ lệ phần trăm giao tử mang alen hoán vị trong tổng số giao tử được tạo ra.

III. Khuynh hướng chủ yếu của các gen trên cùng một NST là liên kết nên tần số hoán vị gen không quá 50%.

IV. Xét hai cặp gen liên kết (Aa và Bb), hoán vị gen có thể xảy ra ở bất kỳ cá thể nào, nhưng hoán vị gen chỉ xảy ra ở cá thể dị hợp tử về hai cặp gen.

MỘT. III, IV.

NS.I, II.

NS. I, IV.

NS.II, III.

Sinh học lớp 0 1 0

Phát biểu nào sau đây về liên kết gen là đúng? Chính xác?

(1) Liên kết gen phổ biến hơn hoán vị gen.

(2) Liên kết gen chỉ xảy ra ở giới cái, không xảy ra ở giới đực.

(3) Di truyền liên kết gen hoàn toàn cho kết quả khác nhau ở phép lai thuận nghịch.

(4) Số nhóm gen liên kết tối đa bằng số nhiễm sắc thể trong bộ đơn bội của loài.

READ  Anime Hay#shorts#viral#short

(5) Dị hợp tử gen giới hạn liên kết.

(6) Hoán vị gen đảm bảo sự di truyền ổn định của từng nhóm tính trạng do các gen trên một nhiễm sắc thể quy định.

(7) Hoán vị gen làm tăng số lượng biến dị tổ hợp, tạo ra nhóm gen liên kết là cơ sở để lập bản đồ di truyền.

MỘT.2

NS. 3

NS. 4

NS. 5

Sinh học lớp 0 1 0

Đưa ra các phát biểu sau:

(a) Số nhóm gen liên kết tương ứng với số nhóm tính trạng di truyền liên kết.

(b) Tần số hoán vị gen phản ánh khoảng cách tương đối giữa hai gen trên nhiễm sắc thể theo tương quan nghịch.

(c) Liên kết gen và hoán vị gen đều làm tăng số lượng biến dị tổ hợp.

(d) Tần số hoán vị giữa hai gen luôn nhỏ hơn 50% cho dù có xảy ra trao đổi chéo giữa hai gen với nhau hay không.

Số phát biểu đúng là

MỘT. 4

NS. 3

NS. 2

NS. đầu tiên

Sinh học lớp 0 1 0

Đưa ra các phát biểu sau đây về luật kế thừa liên kết:

(1) Các gen nằm trên một nhiễm sắc thể thường di truyền cùng nhau. Các gen thường được di truyền cùng nhau được gọi là liên kết.

(2) Số nhóm gen liên kết của loài thường bằng số nhiễm sắc thể trong bộ đơn bội.

(3) Các gen trên cùng một nhiễm sắc thể thường không di truyền cùng nhau.

(4) Trong công tác chọn giống, đột biến chuyển đoạn có thể được sử dụng để chuyển các gen có lợi vào cùng một nhiễm sắc thể.

(5) Tần số hoán vị gen được tính bằng tỷ lệ phần trăm số cá thể có tái tổ hợp gen.

(6) Ở một số loài, sự trao đổi chéo chỉ xảy ra ở một giới.

(7) Khoảng cách tương đối giữa hai gen trên bản đồ gen tỉ lệ nghịch với tần số hoán vị gen.

Số phát biểu sai là

MỘT.2

NS.4

NS.

3

Sinh học lớp 0 1 0

Khi nói về liên kết gen và hoán vị gen, các phát biểu sau

(1) Xét trên toàn bộ sinh vật, nếu có các gen liên kết với nhau thì sẽ không có hiện tượng biến dị tổ hợp.

(2) Các gen nằm trên cùng một nhiễm sắc thể luôn di truyền cùng nhau tạo thành nhóm gen liên kết.

Xem thêm: Fix: Cannot Load M3U8 Là Gì ? Cần Giúp Đỡ Về Lỗi Khi Xem Phim

(3) Chuyển đoạn gen xảy ra ở kì đầu của nguyên phân I giữa hai crômatit chị em.

(4) Tần số hoán vị gen chỉ được xác định bằng phép lai phân tích.

Số phát biểu đúng là:

MỘT. đầu tiên

NS.3

NS.2

NS.

Sinh học lớp 0 1 0

Có bao nhiêu trường hợp sau đây có thể tạo ra 4 loại giao tử với tỉ lệ 3: 3: 1: 1 nếu quá trình giảm phân trong tất cả các trường hợp đều diễn ra bình thường?

(1) Bốn tế bào sinh tinh có kiểu gen AB ab trong giảm phân đều xảy ra hoán vị gen.

(2) Ở sinh vật đực có kiểu gen AB ab xảy ra hoán vị gen với tần số 25%.

(3) 4 tế bào sinh tinh có kiểu gen AaBb.

(4) 4 tế bào sinh tinh có kiểu gen AB ab D ed E không xảy ra hoán vị gen.

READ  @apkpure

(5) 4 tế bào sinh tinh có kiểu gen AB ab, trong đó chỉ có 3 tế bào liên kết hoàn toàn.

MỘT. 2

NS. 3

NS. 4

NS. 5

Sinh học lớp 0 1 0

Có bao nhiêu trường hợp sau đây có thể tạo ra 4 loại giao tử với tỉ lệ 3: 3: 1: 1 nếu quá trình giảm phân trong tất cả các trường hợp đều diễn ra bình thường?

(1) Bốn tế bào sinh tinh có kiểu gen AB ab trong giảm phân đều xảy ra hoán vị gen.

(2) Ở sinh vật đực có kiểu gen AB ab xảy ra hoán vị gen với tần số 25%.

(3) 4 tế bào sinh tinh có kiểu gen AaBb.

(4) 4 tế bào sinh tinh có kiểu gen AB ab D ed E không xảy ra hoán vị gen.

(5) 4 tế bào sinh tinh có kiểu gen AB ab, trong đó chỉ có 3 tế bào sinh tinh hoàn.

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Sinh học lớp 0 1 0

Có bao nhiêu trường hợp sau đây có thể tạo ra 4 loại giao tử với tỉ lệ 3: 3: 1: 1 nếu quá trình giảm phân trong tất cả các trường hợp đều diễn ra bình thường?

(1) Bốn tế bào sinh tinh có kiểu gen AB ab trong giảm phân đều xảy ra hoán vị gen.

(2) Ở sinh vật đực có kiểu gen AB ab xảy ra hoán vị gen với tần số 25%.

(3) 4 tế bào sinh tinh có kiểu gen AaBb.

(4) 4 tế bào sinh tinh có kiểu gen AB ab D ed E không xảy ra hoán vị gen.

(5) 4 tế bào sinh tinh có kiểu gen AB ab, trong đó chỉ có 3 tế bào liên kết hoàn toàn.

MỘT. 2

NS. 3

NS. 4

NS. 5

Sinh học lớp 0 1 0

Có bao nhiêu trường hợp sau đây có thể tạo ra 4 loại giao tử với tỉ lệ 3: 3: 1: 1 nếu quá trình giảm phân trong tất cả các trường hợp đều diễn ra bình thường?

(1) Bốn tế bào sinh tinh có kiểu gen AB ab trong giảm phân đều xảy ra hoán vị gen.

(2) Ở sinh vật đực có kiểu gen AB ab xảy ra hoán vị gen với tần số 25%.

(3) 4 tế bào sinh tinh có kiểu gen AaBb.

(4) 4 tế bào sinh tinh có kiểu gen AB ab D ed E không xảy ra hoán vị gen.

(5) 4 tế bào sinh tinh có kiểu gen AB ab, trong đó chỉ có 3 tế bào liên kết hoàn toàn.

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Sinh học lớp 0 1 0

Biết gen quy định một tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn. Trong các phép lai sau đây, có bao nhiêu đời con có kiểu hình liên kết theo tỉ lệ 1: 2: 1?

(1) A ba B × A ba B, liên kết gen hoàn toàn.

(2) A ba b × nh, hoán vị gen xảy ra với tần số 25%.

(3) AB ab × A ba B, liên kết gen hoàn toàn.

(4) ♀ AB ab × A ba B ♂, hoán vị gen xảy ra ở giới cái với tần số 18%, ở giới đực không xảy ra hoán vị.

(5) ♀ AB ab × A ba B ♂, ở giới cái xảy ra hoán vị gen với tần số 20%, ở giới đực không xảy ra hoán vị gen.

MỘT. 3

NS.2

NS.4

NS.5

Trong bài liên kết gen và hoán vị gen, khi nghiên cứu về hoán vị gen thì chúng ta được biết là tần số hoán vị gen tối đa bằng 50% (nhỏ hơn hoặc bằng 50%). Vậy thì vì sao tần số hoán vị gen chỉ dao động từ 0% đến 50%? Chúng ta cùng tìm hiểu để hiểu rõ vấn đề này qua bài viết sau:Thực chất của hoàn vị gen là do sự tiếp hợp có xảy ra trao đổi chéo gữa 2 trong 4 crômatit của cặp NST kép tương đồng vào kì đầu của lần phân bào thứ nhất (kì đầu Icủa giảm phân).

READ  Feroze khan Killing Smile 😍#shorts#ferozekhan #viral#showbiz

Bạn đang xem: Tại sao tần số hoán vị gen không vượt quá 50

Như vậy nếu 1 tế bào sinh dục qua giảm phân và có xảy trao đổi chéo ở kì đầu I (hoán vị gen) thì sẽ tạo ra 4 loại giao tử. Trong đó 2 giao tử liên kết và 2 giao tử hoán vị, như vậy trong trường hợp này sẽ tạo ra 50% giao tử liên kết và 50% giao tử hoán vị.

Hay nói rộng ra thì nếu tất cả các tế bào sinh dục qua giảm phân điều có trao đổi chéo thì sẽ cho ra 50% giao tử liên kết và 50% giao tử hoán vị. Nhưng trong thực tế thì không phải tế bào sinh dục nào khi giảm phân cũng xảy ra trao đổi chéo.

Ví dụ có tổng số tế bào sinh dục tham gia giảm phân là (m+n), trong đó có m tế bào có trao đổi chéo và n tế bào không trao đổi chéo ở kì đầu I. Như vậy ta có thể xem qua sơ đồ biểu diễn về hoán vị gen bên dưới sẽ hiểu rõ hơn.

*

Vì sao tần số hoàn vị gen nhở hơn hoặc bằng 50% – Nguồn TUBO

Như vậy trong trường hợp không có tế bào nào xảy ra trao đổi chéo trong giảm phân thì tần số hoàn vị gen = 0% (liên kết hoàn toàn); nếu tất cả tế bào tham gia giảm phân đều xảy ra trao đổi chéo thì tần số hoán vị sẽ lớn nhất = 50%. Loài ong mật có bộ NST lưỡng bội 2n=32. Hợp tử của loài trải qua nguyên phân. Hãy cho biết có bao nhiêu NST, crômatit, tâm động có trong một tế bào qua mỗi kì của quá trình nguyên phân? Để giải bài tập sinh học trên trước hết các bạn cần nhớ một số vấn đề sau: NST nhân đôi ở kì trung gian (pha S) trở thành NST kép, tồn tài trong tế bào đến cuối kì giữa. Vào kì sau, NST kép bị chẻ dọc tại tâm động, tách thành 2 NST đơn, phân li đồng đều về 2 cực tế bào. Crômatit chi tồn tại ở NST kép, mỗi NST kép có 2 crômatit. Mỗi NST dù ở thể đơn hay kép đều mang một tâm động. Vậy có bao nhiêu NST trong tế bào thì sẽ có bấy nhiêu tâm động. Do vậy, gọi 2n là bộ NST lưỡng bội của loài, số NST, số crômatit, số tâm động có trong một tế bào qua mỗi kì quá trình nguyên phân như bảng sau: Kì trung gian Kì đầu Kì giữa Kì sau Kì cuối Số NST đơn 0 0 0 4n 2n Sô NST kép 2n 2n 2n 0 0 Số crômatit 4n 4n 4n 0 0 Số tâm động 2n 2n 2n 4n 2n TChuyên mục: Tổng hợp tin hay

Rate this post